Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 được sở GD&ĐT Kiên Giang tổ chức theo như dự kiến để giúp cho các em học sinh có cơ hội tiếp cận quy chế và cấu trúc đề thi để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới.

Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2019 sở GD&ĐT Kiên Giang

Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang vừa đưa ra đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia năm 2019 dựa theo cấu trúc của đề thi minh họa THPT Quốc gia 2019 môn Toán của bộ giáo dục và đào tạo.

Đề thi có mã 004, bao gồm 6 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút và đáp án kèm theo ngay bên dưới cho các em học sinh có thể tham khảo.

Một số trích dẫn đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2019 sở GD&ĐT Kiên Giang

  • Cho hình chóp SABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, AB=AD=a, BC=2a. Cạnh bên SB vuông góc với đáy và SB =aV7, M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên) Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AM và SC.
  • Trên mỗi ô vuông của một bảng 4×4 ô vuông, người ta điền một trong hai số 6 hoặc -6 sao cho tổng các số trong mỗi hàng và trong mỗi cột điều bằng 0. Hỏi có bao nhiêu cách điền như thế? (tham khảo hình vẽ ví dụ cho một trường hợp số thỏa yêu cầu)
  • Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác vuông cân có cạnh góc vuông bằng da. Tính diện tích xung quanh Sa của hình nón đã cho
  • Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm M(1;-2;3) và nhận vectơ A=(2;1;-1) làm vectơ chỉ phương có phương trình chính tắc là
  • Gọi n(4) là số các kết quả thuận lợi cho biến cố A liên quan đến một phép thử T và n() là số các kết quả có thể xảy ra của phép thử T đó. Xác suất P(A) của biến cố đối của biến cố A không là đẳng thức nào trong các đẳng thức sau ?
  • Cho hàm số y= f(x) liên tục trên [c ; d]. Công thức nào sau đây là công thức tính thể tích Y của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số y=f(x) trục Ox và hai đường thẳng x = c, x = d, (< d) xung quanh trục Ox ?
  • Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, BB’ = a6. Hình chiếu vuông góc H của A trên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trọng tâm của tam giác A’B’C’ (tham khảo hình vẽ bên). Côsin của góc giữa cạnh bên và mặt đáy bằng
  • Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, AB = AD = a, BC = 2a. Canh bên SB vuông góc với đáy và SB = a/7, M là trung điểm của BC (tham khảo hình vẽ bên). Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng AM và SC.

XEM TRỰC TIẾP VÀ TẢI XUỐNG ĐỀ THI (FILE PDF)

Bạn đang đọc bài viết Đề thi thử môn Toán THPT Quốc gia 2019 sở GD&ĐT Kiên Giang tại chuyên mục Đề thi THPT quốc gia trên website Vẽ Nên Cá Tính