Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 được tổ chức lần 2 tại trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai giúp cho các em học sinh nắm vững được quy chế thi và rèn luyện kỹ năng giải đề.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Toán trường chuyên Lương Thế Vinh

Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai vừa tiếp tục đưa ra đề thi thử THPT Quốc gia năm 2019 bộ môn Toán lần thứ 2 nhằm giúp cho các em học sinh một lần nữa rèn luyện thêm kỹ năng và nắm được kiến thức hiện tại của mình.

Đề thi có mã 121, bao gồm 6 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút và đáp án kèm theo để quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo.

Một số trích dẫn đề thi thử THPT Quốc gia trường Lương Thế Vinh

  • Trong không gian Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;2;3), B(−10;−5;−1), C(−3;−9;10).Phương trình đường phân giác kẻ từ đỉnh A của tam giác ABC là
  • Cho (K) là một đa giác đều có 10 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh bất kỳ của (K) thì xác định được một tứ giác lồi. Xác suất để tứ giác nói trên là hình chữ nhật là
  • Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = 5, BC = 2. Biết rằng SB = 4, S A = 3, SC = x, SD = y. Giá trị lớn nhất thể tích khối chóp S.ABCD là
  • Trong không gian Ox yz, cho tam giác OAB với O(0;0;0), A(6;0;0), B(0;8;0). Điểm M(a;b; c) thuộc mặt phẳng (P): x +2y+3z −2 = 0 đồng thời cách đều các đỉnh O, A, B. Giá trịcủa tổng a+ b − c là
  • Một hình hộp chữ nhật có độ dài ba cạnh thành một cấp số nhân, thể tích của khối hộp bằng 64 cm3 và tổng diện tích các mặt của hình hộp bằng 168 cm2. Tổng độ dài các cạnh của hình hộp chữ nhật là
  • Cho hình lập phương ABCD.EFGH có cạnh bằng 1. Thể tích khối nón có đỉnh là C,đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BDG bằng
  • Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 6 cm. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD. Gấp hình vuông trên để được tứ diện ACEF. Thể tích khối tứ diện ACEF là
  • Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 2. Bán kính của mặt cầu qua trung điểm các cạnh của tứ diện là
  • Cho S là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số đươc tạo thành từ các chữ số 1, 2, 3,4. Lấy ngẫu nhiên một số x thuộc S. Tính xác suất để x chia hết cho 6.
  • Trong không gian Oxyz, có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A(−3;−4;10) và cắt trục toạ độ Oz tại điểm N, cắt mặt phẳng toạ độ (Ox y) tại điểm M sao cho tam giác OMN vuông cân?

XEM TRỰC TUYẾN VÀ TẢI XUỐNG ĐỀ THI (FILE PDF)

Bạn đang đọc bài viết Đề thi thử THPT QG 2019 môn Toán trường chuyên Lương Thế Vinh lần 2 tại chuyên mục Đề thi THPT quốc gia trên website Vẽ Nên Cá Tính