Đề thi thử THPT quốc gia năm 2019 môn Toán được trường Phụ Dực tổ chức theo đúng như dự kiến để giúp các em học sinh lớp 12 bổ sung thêm kiến thức và kinh nghiệm giải bài cho môn Toán.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường Phụ Dực

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán được trường Phụ Dực – Thái Bình tổ chức có mã đề 101, gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút cho các em học sinh.

Một số trích dẫn từ đề thi thử THPT quốc gia môn Toán trường Phụ Dực

  • Cho hàm số f x( ) liên tục trên đoạn [−1;3] và có đồ thị như hìnhvẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đãcho trên [−1;3]. Giá trị của M m− bằng ?
  • Số phức nào sau đây có điểm biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ làđiểm M như hình bên ?
  • Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;1;0) và B(0;1;2).Vectơ nào dưới đây làmột vectơ chỉ phương của đường thẳng AB ?
  • Anh Hưng đi làm được lĩnh lương khởi điểm 4.000.000 đồng/tháng. Cứ 3 năm, lương của anhHưng lại được tăng thêm 7% /1 tháng. Hỏi sau 36 năm làm việc anh Hưng nhận được tất cả bao nhiêu tiền? (Kết quả làm tròn đến hàng nghìn đồng).
  • Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm M (1;2;5). Mặt phẳng (P) đi qua điểmM và cắt trục tọa độ Ox , Oy , Oz tại ABC , , sao cho M là trực tâm tam giác ABC . Thể tích của tứdiện OABC là
  • Một bồn hình trụ đang chứa dầu, được đặt nằm ngang, có chiều dài bồn là 5m , có bán kính đáy1m, với nắp bồn đặt trên mặt nằm ngang của mặt trụ. Người ta đã rút dầu trong bồn tương ứng với 0,5mcủa đường kính đáy. Tính thể tích gần đúng nhất của khối dầu còn lại trong bồn (theo đơn vị 3 m )

Xem trực tuyến và tải xuống đề thi (File PDF)

Bạn đang đọc bài viết Đề thi thử THPT quốc gia 2019 môn Toán trường Phụ Dực – Thái Bình tại chuyên mục Đề thi THPT quốc gia trên website Vẽ Nên Cá Tính