Giá heo hơi hôm nay tại Hưng Yến đã bắt đầu giảm từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg và trên toàn miền Bắc, còn các vùng miền khác thì không có nhiều biến động.

Giá heo hơi hôm nay

Đầu giờ sáng nay, giá heo hơi tại các địa phương trên cả nước đã có chút biến động nhẹ so với ngày trước đó. Miền Bắc giảm nhẹ từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg, miền Trung thì đi ngang không có nhiều thay đổi, miền Trung cũng giảm đến 2.000 VNĐ/kg và giá heo hơi hôm nay đang giao động ở mức 35.000 VNĐ/kg đến 49.000 VNĐ/kg. Cụ thể:

Miền Bắc biến động giảm nhẹ

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc có nhiều biến động giảm từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg. Hiện tại, các địa phương như: Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang giảm từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ và đang ở mức 36.000 VNĐ/kg đến 41.000 VNĐ/kg.

Các địa phương khác như: Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình,… thì không có nhiều thay đổi so với giá lúc trước. Hiện giá heo hơi tại miền Bắc đang giao động từ 35.000 VNĐ/kg đến 47.000 VNĐ/kg.

Miền Trung đi ngang bình ổn

Khác hẳn với miền Bắc, giá heo hơi miền Trung lại đi ngang và không có gì thay đổi so với lúc trước. Riêng một số địa phương như: Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị tăng nhẹ khoảng 1.000 VNĐ/kg và hiện đang ở mức 41.000 VNĐ/kg.

Các địa phương khác như: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Khánh Hoà, Ninh Thuận bình ổn và có mức giá tốt khoảng 42.000 VNĐ/kg đến 43.000 VNĐ/kg. Hiện tại, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung đang giao động ở mức 38.000 VNĐ/kg đến 47.000 VNĐ/kg.

Miền Nam biến động nhẹ

Giá heo hơi miền Nam hôm nay cũng đang biến động nhẹ giống như miền Bắc. Đặc biệt một số địa phương như: Bình Phước, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang giảm nhẹ từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg và hiện đang có mức giá tốt từ 42.000 VNĐ/kg đến 46.000 VNĐ/kg.

Riêng giá heo hơi tại Bình Dương hiện đang tăng khoảng 1.000 VNĐ/kg so với mức giá trước đó. Hiện tại, giá heo hơi tại miền Nam đang ở mức 41.000 VNĐ/kg đến 49.000 VNĐ/kg.

Tạm kết về giá heo hơi tại Hưng Yên

Có thể thấy, giá heo hơi hôm nay tại Hưng Yên đang biến động giảm nhẹ từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg. Các địa phương khác trên cả nước cũng đang biến động nhẹ giảm 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg, riêng miền Trung thì đi ngang và ổn định trong hôm nay.

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay tại Hưng Yên tiếp tục giảm đến 2.000 VNĐ/kg tại chuyên mục Tìm hiểu thị trường trên website Vẽ Nên Cá Tính