Giá heo hơi hôm nay tại Quảng Bình vẫn đang tiếp tục giảm từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg so với ngày trước đó vì giá heo hơi miền toàn miền Trung đang tiếp tục giảm.

Giá heo hơi hôm nay

Đầu giờ sáng nay, giá heo hơi tại các địa phương trên cả nước đang giảm mạnh từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg. Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung đang tiếp tục xuống giá so với ngày trước đó. Giá heo tại miền Bắc thì giảm trên diện rộng, có nơi chỉ còn 30.000 VNĐ/kg. Cụ thể:

Miền Bắc giảm trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc đang giảm trên diện rộng khoảng 1.000 VNĐ/kg. Các địa phương như: Yên Bái, Lào Cai giảm chỉ còn 33.000 VNĐ/kg đến 37.000 VNĐ/kg. Riêng Thái Nguyên giảm xuồng chỉ còn 29.000 VNĐ/kg.

Hiện tại, giá heo hơi miền Bắc đang ở mức 29.000 VNĐ/lượng đến 38.000 VNĐ/lượng.

Miền Trung biến động nhiều nơi

Giá heo hơi tại miền Trung hôm nay đang biến động giảm xuống từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg. Các địa phương như: Quảng Trị, Lâm Đồng, Bình Thuận chỉ còn 34.000 VNĐ/kg đến 36.000 VNĐ/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tại miền Trung đang trên ở mức 32.000 VNĐ/lượng đến 41.000 VNĐ/kg.

Miền Nam tiếp tục xuống giá

Giá heo hơi tại miền Nam thì tiếp tục xuống giá từ 500 VNĐ/kg đến 1.000 VNĐ/kg. Các địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Trà Vinh, Bến Tre chỉ còn ở mức 37.000 VNĐ/kg đến 42.000 VNĐ/kg.

Riêng Đồng Tháp và Hậu Giang thì giảm đến 2.000 VNĐ/kg và đang có giá 39.000 VNĐ/kg đến 40.000 VNĐ/kg.

Giá heo hơi tại miền Nam hiện đang giao động ở mức 34.000 VNĐ/kg đến 44.000 VNĐ/kg.

Tạm kết về giá heo hơi Quảng Bình

Có thể thấy, giá heo hơi hôm nay tại Quảng Bình đang trên đà giảm từ 1.000 VNĐ/kg đến 2.000 VNĐ/kg so với ngày trước đó. Giá heo hơi tại miền Bắc đang giảm trên diện rộng và đang ở mức 29.000 VNĐ/kg đến 38.000 VNĐ/kg. Miền Trung thì vẫn đang biến động giảm chỉ còn 32.000 VNĐ/kg đến 41.000 VNĐ/kg. Rieng miền Nam thì lại tiếp tục xuống giảm chỉ còn 34.000 VNĐ/kg đến 44.000 VNĐ/kg.

Bạn đang đọc bài viết Giá heo hơi hôm nay tại Quảng Bình tiếp tục giảm tại chuyên mục Tìm hiểu thị trường trên website Vẽ Nên Cá Tính