Trước tiên, chúng ta cần phải hiểu được thế nào là khu đô thị mới? Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thi và được các nhà đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật bao gồm hệ thống nhà ở và các công trình công cộng khác được sử dụng vào mục đích kinh doanh hoặc không kinh doanh.

Về địa điểm xây dựng thì hầu hết các khu đô thị mới Cà Mau đều được xây dựng ngay cạnh các trục giao thông, có một số khu đô thị mới nằm cạnh mặt đường quốc lộ hoặc tiếp giáp 2 đến 3 tuyến đường chính của thành phố.

Vậy làm thế nào để phát triển khu đô thị mới Cà Mau ?

Để phát triển khu đô thị mới Cà Mau cần phải lên dự án đầu tư xây dựng khu đô thị cho thành phố. Vậy dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là gì ? Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng các công trình trên một khu đất được giao trong khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Dự án khu đô thị mới trên thực tế có nhiều quy mô khác nhau từ vài hecta đến vài trăm hecta, thậm chí là hàng nghìn hecta. Ngoài ra, dự án khu đô thị mới là một loại hình của dự án đầu tư phát triển đô thị với các tính chất đa dạng thuộc phạm vi điều chỉnh của nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước.

Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị bao gồm các loại sau đây:

  • Một là dự án được đầu tư xây dựng mới một khu đô thị. Có được trên khu đất được chuyển đổi từ các loại đất khác thành đất xây dựng đô thị.
  • Hai là dự án cải tạo, nâng cấp mặt ngoài hoặc kết cấu các công trình trong khu vực đô thị hiện hữu nhưng không làm thay đổi quá 10% các chỉ tiêu sử dụng đất của khu vực.
  • Ba là dự án tái thiết khu đô thị, xây dựng mới các công trình kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật trên nền các công trình hiện trạng. Và đã được phá dỡ theo quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
  • Bốn là dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị,  nhằm bảo tồn tôn tạo các giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc của các công trình, cảnh quan trong khu vực di sản văn hóa của đô thị.
  • Năm là dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp, các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trong đó có thể bao gồm các công trình xây dựng cải tạo chỉnh trang, tái thiết, bảo tồn hoặc các công trình xây dựng mới.

Nhìn chung, các khu đô thị mới Cà Mau đã đa dạng hơn về chủng loại và quy mô. Để đảm bảo cuộc sống cho người dân thì hệ thống các công trình xã hội trong khu đô thị mới phải đồng bộ và hoàn chỉnh, bao gồm nhà ở, khu biệt thự, các công trình chăm sóc sức khỏe, các công trình thương mại dịch vụ, hệ thống giáo dục, các không gian xanh … nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bạn đang đọc bài viết Thế nào là dự án phát triển khu đô thị mới Cà Mau? tại chuyên mục Tìm hiểu thị trường trên website Vẽ Nên Cá Tính